Ansvarlighed

Molly's Heart er drevet af at være med til at gøre verden til et bedre sted. Derfor er vi optaget af hvor vores produkter kommer fra, hvordan de er lavet, af hvad de er lavet og hvem der har lavet dem. Langt de fleste af vores produkter er produceret af kvinder, der tilhører udsatte områder i afrikanske samfund.

Vores mål er at drive en socialt ansvarlig økonomisk forretningsmodel, hvor vi sigter mod at forbedre vilkårene for mikro iværksættere, og familie-producenter samt styrke kvinder muligheder og videregive kulturelle historier. Derfor arbejder Molly's Heart med non-profit NGO'er, Fair Trade-organisationer og direkte med lokale producenter.

En fair samhandel og socialt ansvarlige produkter er med til at støtte bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Vi tror på at "trade is better that aid". 

Bæredygtighed

Bæredygtighed handler bl.a. om, at passe på Jorden, så den ikke tager skade af den måde, vi lever på. Vi kan alle bidrage hertil. De valg vi træffer, har nemlig betydning og konsekvenser for Jorden. Hos Molly’s Heart er bæredygtighed en værdi, der skinner igennem alt hvad vi gør. Vi køber udelukkende produkter skabt med respekt for mennesker og miljø. Vores designs er klassiske og produkterne langtidsholdbare. Det er bl.a. for at minimere "køb-og-smid-væk"-kulturen. 

Vi stiller uhyre høje krav til materialer, samarbejdspartnere og de arbejdsforhold som der produceres under.

Vi tror på, at hvis vi alle gør lidt, så bliver det til rigtig meget.

Social ansvarlighed og etisk handel

Social ansvarlighed er bl.a., når en virksomhed agerer og opfører sig ansvarligt overfor både kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og sikrer ansvarlighed gennem hele forsyningskæden samt laver produkter, der på ingen måde er skadelige.

Molly’s Heart køber produkter fra mindre producenter, som for eksempel små familiedrevne virksomheder, for på den måde at støtte den lokale befolkning mest muligt. Vi besøger de fleste af vores leverandører for at sikre os, at arbejdsforholdene er i orden og vi kan stå inde for produktionen af de varer, vi tilbyder vores kunder.

Molly's Heart er medlem af Fair Trade Danmark og Etisk Handel Danmark. Se mere her: Etisk Handel Danmark

Fair Trade

Hvor det er muligt køber vi ind gennem WFTO-stemplede organisationer (World Fair Trade Organization), FLO (Fairtrade Labelling Organization International) og Fair Trade Danmark og arbejder efter Fair Trade-principper. Fair Trade handel er et princip, hvor producenter i mindre udviklede lande sikres bedre rettigheder, herunder højere løn, løn under sygdom eller graviditet, ligeløn mellem køn, sikring af at børn ikke arbejder i stedet for at gå i skole og mere. Ved at handle hos Molly’s Heart, er du med til at skabe jobs til udsatte mennesker såvel som reducering af den miljømæssige påvirkning.

Zero waste, upcycling og genbrug

Zero waste er et sæt principper med fokus på affaldsforebyggelse, der tilskynder til at om-designe ressource-livscyklusser, så produkter genbruges. Målet med denne bevægelse er, at undgå at sende affald til lossepladser, forbrændingsanlæg eller i havet. I øjeblikket genanvendes kun 9% af verdens plastik og 7% af verdens samlede affald. Molly’s Heart bidrager til zero waste ved bl.a. at sikre, at al plast der anvendes i vores produkter, er genbrugsplast (se video her). Zero waste er også når kunstneren Patrice Balma fra Burkina Faso indsamler stumper af brugte messingrør og laver skulpturer. Se video her. Ligeledes når tasker væves af reststoffer, når sarier og tæpper syes om til skjorter, kjoler og jakker. Jordens ressourcer genanvendes i stedet for at smides bort. 

Molly's Heart Activate Fair Trade. 

FN'S VERDENSMÅL - FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Formålet med FN's 17 verdensmål er at afhjælpe nogle af verdens mest presserende udfordringer og skabe en mere bæredygtig, retfærdig og fredelig verden inden 2030. Målene adresserer forskellige aspekter af global udvikling, herunder bekæmpelse af fattigdom, sult, ulighed, og klimaforandringer samt fremme af sundhed, uddannelse, ligestilling og bæredygtig økonomisk vækst. FN's verdensmål fungerer som en global dagsorden for at mobilisere regeringer, virksomheder og civilsamfundet til samarbejde om at opnå en mere bæredygtig fremtid for alle.

 • Afskaf fattigdom

  Ved at støtte mikro iværksættere og familie-producenter i udviklingslande bidrager Molly's Heart til at reducere fattigdom.

 • Ligestilling mellem kønnene

  Fokuserer på at styrke kvinders muligheder og roller i samfundet, hvilket er i tråd med ligestillingsmålet.

 • Anstændige jobs og økonomisk vækst

  Samarbejdet med non-profit NGO'er og Fair Trade-organisationer samt direkte med lokale producenter sikrer anstændige arbejdsforhold og fremmer økonomisk vækst.

 • Mindre ulighed

  Ved at handle under fair trade-principper og støtte mindre udviklede samfund, arbejder Molly's Heart for at reducere uligheder.

 • Ansvarligt forbrug og produktion

  Fokus på bæredygtighed, genbrug og minimere "køb-og-smid-væk"-kulturen afspejler dette mål.

 • Klimaindsats

  Zero waste-initiativer og fokus på genanvendelse og upcycling bidrager til klimaindsatsen.

 • Partnerskaber for handling

  Samarbejdet med forskellige organisationer og fokus på fælles mål om bæredygtighed og fair trade er i tråd med mål 17.