Socialt ansvar, ESG og FN's 17 verdensmål

Nedenfor kan du læse lidt om hvordan I som virksomhed kan engagere jer i bæredygtig udvikling og socialt ansvar og hvordan det kan styrke jeres virksomheds konkurrenceevne. Vi kommer gerne forbi dig og fortæller meget mere. 

Der findes en perlerækken af forkortelser om den måde virksomheder fremover skal rapportere bæredygtighed på (ESG, CSRD, CSR, SDG). Bæredygtighed skal forstås ret bredt i EU-kontekst, fordi det omfatter en række områder som miljø, klima, sociale forhold og ledelse.

Lad os starter med ESG, der står for Environmental, Social og Governance. ESG handler altså om at rapportere om virksomhedens bæredygtighed på tre områder: Miljø, mennesker og styring. 

Hvad betyder ESG for jeres virksomhed?

Svaret afhænger af din virksomheds størrelse. ESG-rapportering er endnu ikke et lovkrav for små og mellemstore virksomheder. Men det kan ramme jer negativt, hvis I ikke har styr på jeres bæredygtighedsdata. 

Hvor kommer lovgivningen fra? 

Fra EU. EU’s direktiv, CSRD, pålægger store virksomheder at følge en EU-standard for ESG rapportering fra 2024.

Hvem skal udarbejde en ESG rapport?

ESG-rapportering er endnu ikke et lovkrav for små og mellemstore virksomheder. Men flere og flere store virksomheder stiller krav til deres underleverandører. De beder om data for jeres produkter, som kan indgå i deres ESG-rapportering. De kan bede om data for områder som; miljøforhold og klimapåvirkning, sociale forhold og personaleforhold, antikorruption og bestikkelse samt overholdelse af menneskerettigheder.

I vil altså i stigende grad opleve at blive omfattet eller påvirket af krav om rapportering af ESG-data, for at kunne fortsætte som underleverandør til store virksomheder. 

Bæredygtighedsdagsordenen bliver helt sikkert også et parameter, som investorer vil skele til, når de i fremtiden overvejer at investere i en virksomhed. Pengeinstitutter gør det allerede ift. långivning. 

Hvis du har styr på ESG-data kan det give dig et forspring i markedet, styrke dit omdømme, øge din konkurrenceevne og tiltrække nye kunder,  samarbejdspartnere og medarbejdere. Det kan også hjælpe dig med at identificere og reducere risici, spare omkostninger og forbedre din indtjening.

Jeres virksomhed som en social ansvarlig virksomhed

Et samarbejde med Molly's Heart taler direkte ind i S i ESG-dagsordenen. At give socialt ansvarlige medarbejdergaver, at yde micro-lån til micro-iværksættere i udviklingslande, at donere penge til non-profit organisationen Tostan og andre socialt ansvarlige aktiviteter, vil du kunne rapportere på din bæredygtighedsrapport / årsrapport.  

FN's 17 verdensmål (SDG)

Molly's Heart arbejder direkte med syv af FN's 17 verdensmål (Sustainable Development Goals / SDG). Ved at samarbejde med os påvirker I dermed verdensmål 1, 2, 5, 8, 10, 12  og 17 positivt.   

Verden har brug for virksomheder, der vil være med til at gøre en positiv forskel. 

Foredrag

Hvis du vil vide mere, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os endelig. Ring på 28490080 eller skriv til birgitte@mollysheart.dk

Vi kommer gerne forbi din virksomhed og holder oplæg om hvilken positiv forskel jeres samarbejde med Molly's Heart gør.